m-TOD

Dijital Çağ ile Uyumlu

Başkan'dan Mesaj

Küresel Ekonomik Dönüşümün Yapıtaşı Olarak Telekomünikasyon Sektörü

Dünya ekonomisi teknolojik gelişmeler ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu faktörler yeni fırsatlar ve zorluklar yaratırken rekabetin doğasını da temelden değiştiriyor. Ülkeler politikalarında önemli değişikliklere giderken işletmeler stratejilerini yeniden düşünmeye ve pazarlama, ürün geliştirme ve müşteri hizmetlerine yönelik yeni yaklaşımlar benimsemeye yöneliyor.
Devam Et…

Engin AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı

m-TOD

FAALİYET ALANLARI

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği

Türkiye’de kurulmuş ve mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumlar

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Siyasi Partiler, Bakanlıklar ve Düzenleyici Kurumlar ile işbirliği içinde, Türkiye’de kurulmuş ve mobil İletişim sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kurumların bölgesel ve küresel düzlemde öncü olmalarını sağlayacak girişimlerde bulunmak

Mobil Telekom İşletmeciliği

Mobil telekom işletmeciliği alanında küresel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak

Mobil telekom işletmeciliği alanında küresel gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgilerin ilgili şirketlere, kurumlara veya kişilere, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde iletilmesini sağlamak

Sektörel Proje Liderliği

Sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü projeyi desteklemek

Sektörün gelişimine katkı sağlayabilecek her türlü projeyi desteklemek; derneğin amaçlarına ilişkin konularda, ilgili bileşenlerin görüşlerini alarak bunların muhataplarına aktarılmasını sağlamak

Mobil İletişim Bilinirliği

Türk toplumunu mobil iletişim hizmetleri ile ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

Türk toplumunu mobil iletişim hizmetleri ile ilgili konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için hem dernek bünyesinde hem de kamu kurumları, meslek birlikleri, basın yayın organları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bilim insanları ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmek; bu kapsamda gerektiğinde konferans, seminer, forum vb. etkinlikler gerçekleştirmek ve düzenlenen etkinliklere katılmak ya da temsilci göndermek

Uzmanlık Grupları Oluşturmak

Özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının ve bilim insanlarının derneğin amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlamak

Türkiye’deki tüm ilgili özel sektör ve kamu kuruluşu çalışanlarının ve bilim insanlarının derneğin amacı doğrultusunda çeşitli platformlarda bir araya gelmelerini sağlamak, Türkiye’deki mobil iletişim sektörünün gelişimi için gerekli çalışmaları yapmak; sektöre ilişkin mevcut veya yeni oluşturulan mevzuat hakkında ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak; gerekli mobil iletişim politikalarının ortaya konması ve hayata geçirilmesini teşvik etmek, bu amaçlara yönelik olarak dernek bünyesinde komiteler, çalışma ve uzmanlık grupları oluşturmak

Kalite ve Verimliliği Artırmak

Türkiye’deki mobil iletişim hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırarak danışmanlık hizmeti vermek

Türkiye’deki mobil iletişim hizmetlerinde kalite ve verimliliği artırarak sektörde faaliyet gösteren kuruluşların uluslararası rekabet gücünü yükseltecek yol gösterici çalışmalarda bulunmak, danışmanlık hizmeti vermek

Özel / Tüzel Kurumlarla İşbirliği

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kurumlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yerli ve yabancı özel/resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek örgütleri, vakıf, dernek, birlik vb. kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kurumlara üye olmak, temsilci göndermek ve çalışmalarına katılmak

Sektöre Uzmanlar Kazandırmak

Mobil iletişim alanında uzman kişilerin yetiştirilmelerine destek olmak

Mobil iletişim alanında uzman kişilerin yetiştirilmelerini ve sektöre katkıda bulunmalarını sağlama maksadıyla yurtiçi ve yurtdışı eğitim imkanlarını araştırmak, belirlenecek kriterlere uygun kişilere eğitim amaçlı maddi destekte bulunmak ve benzeri girişimleri teşvik etmek

Tüm Mecralarda Aktif Olmak

Dernek faaliyetlerini yürütürken internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi mecralarda yayınlanmak üzere içerik üretmek

Dernek faaliyetlerini yürütürken internet, gazete, dergi, kitap, broşür gibi mecralardan faydalanmak, bu mecralarda yayınlanmak üzere içerik üretmek; toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve paneller düzenlemek; yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak

Mobil Bilgi Bankası

Mobil iletişim konusunda dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturmak

Mobil iletişim konusunda dernek bünyesinde bir bilgi bankası oluşturmak ve bu bilgi bankasından dernek üyeleri ve ilgili bileşenlerin faydalanmasını sağlamak

Mobil İletişim Ar-Ge faaliyetleri

Mobil İletişim alanında Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojiler geliştirilmesi için, kampanyalar ve ödüllü yarışmalar da dahil olmak

Mobil iletişim alanında yürütülen Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojiler geliştirilmesi için, kampanyalar ve ödüllü yarışmalar da dahil olmak üzere her türlü girişimde bulunmak, bu amaçla gerek üyeler gerekse üniversiteler, teknik okullar ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak

Kültürel ve Bilimsel Çalışmalar

Toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları desteklemek

Toplumsal, kültürel ve bilimsel çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları desteklemek, bu kapsamda kurslar ve seminerler düzenlemek

m-TOD

TÜZEL KİŞİ ÜYELER HAKKINDA

”Daha iyi bir gelecek için üstün dijital hizmetler” vizyonuyla yola çıkan Turkcell, sürekli geliştirdiği yetkinlikleri ve güçlü ekosistemiyle, Türkiye’de ve dünyada müşterilerinin dijitalleşme yolculuklarına değer katmaya ve hayatlarını zenginleştirmeye devam etmektedir. Türkiye, Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs olmak üzere toplam 4 ülkede faaliyet göstermektedir.

”Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Haziran 2021 itibarıyla 16,5 milyon sabit erişim hattı, 13,8 milyon genişbant, 3,0 milyon TV ve 23,4 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.805 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Vodafone Türkiye, ”daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlama” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm teknolojileri tek çatıda sunmaktadır. Şirketin ”Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,2 milyona ulaşmıştır.

m-TOD

HABERLER

AFAD Başkanı Vali Sayın Okay Memiş’i makamında ziyaret ettik
AFAD Başkanı Vali Sayın Okay Memiş’i makamında ziyaret ettik Yönetim Kurulu Başkanımız Vodafone Genel Müdürü Engin Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal ve Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan ile Yürütme Kurulu Üyemiz Tolga Ertuğrul; T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi...
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nde görev devir teslimi yapıldı
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nde görev devir teslimi yapıldı m-TOD’un yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy oldu. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone tarafından her yıl dönüşümlü olarak başkanlık görevinin üstlenildiği m-TOD’un 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, m-TOD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’dan devraldı....
m-TOD Taziye ve Ramazan Mesajı

Ülkemizi yasa boğan doğal afetler nedeniyle bu yıl Ramazan ayını buruk karşıladık. Depremlerde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Üye operatörlerimizde çalışan ve depremlerde kaybettiğimiz 84 çalışma arkadaşımızı da saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Bölgedeki çalışanları ve haberleşme altyapıları depremden büyük zarar gören operatörler, tüm zorluklara rağmen özveriyle çalışmaya devam ediyor.
Bölgedeki çalışanları ve haberleşme altyapıları depremden büyük zarar gören operatörler, tüm zorluklara rağmen özveriyle çalışmaya devam ediyor. Ülkemizi derin üzüntüye boğan depremden bölgedeki çalışanları ve teknik donanımları ile etkilenen operatörler iletişim kapasitesinin artması için ilk günden itibaren çalışmalarına devam ediyor. Depremler sonrasında, bölgedeki çalışanlarının depremden etkilenmesi sebebiyle ilgili tüm illere personel ve gerekli ekipmanları sevk...
Operatörler, deprem bölgesindeki baz istasyonlarına enerji sağlamak için tüm imkânlarını seferber ediyorlar
Operatörler, deprem bölgesindeki baz istasyonlarına enerji sağlamak için tüm imkânlarını seferber ediyorlar Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği olarak, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın iletişim ihtiyacını karşılamak en büyük önceliğimizdir. Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla iş birliği halinde, bölge halkına en iyi hizmeti verme gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Bölgede oluşan enerji kesintileri...
Telekom Operatörlerinden Ortak Açıklama
Telekom Operatörlerinden Ortak Açıklama “Deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşlarımızın yanındayız” Ülkemizi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasar iletişim süreçlerini etkilemektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır....
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nde görev değişimi
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nde görev değişimi m-TOD’un yeni dönem başkanı Ümit Önal oldu. Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin (m-TOD) 30 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirdiği 2022 Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini; Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Turkcell CEO’su Murat Erkan’dan devraldı. Kurulduğu 2016 yılından beri mobil iletişim teknolojilerine dair tüm paydaşlar açısından uygulanabilir ve iş...
m-TOD’un yeni dönem başkanı ”Ümit Önal oldu”
m-TOD’un yeni dönem başkanı ”Ümit Önal oldu” Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Mobil Telekomünikasyon Operatörler Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Bir yıl boyunca başkanlık görevini yürütecek Önal, ''Ülkemizi yeni iletişim çağında lokomotif ülkeler seviyesine getirmek için tüm m-TOD paydaşları olarak verimli bir çalışma içerisinde olacağız. Küresel mobilitenin söz konusu olduğu bir geleceğe Türkiye’yi güvenle taşıyacağız''...
Türkiye’nin 5G Yolculuğu
Türkiye’nin 5G Yolculuğu TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, m-TOD olarak düzenlediğimiz Türkiye'nin 5G Yolculuğu etkinliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Ömer Fatih Sayan ile Yönetim Kurulu Üyemiz olan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Genel Müdürlerimizin katılımlarıyla 29 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte; Türkiye’nin teknoloji alanında geldiği...

İletişim

Derneğimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.