Başkan'dan Mesaj

Şüphesiz ki günümüzde telekomünikasyon sektörü, sahip olduğu dinamizm ve etkileşim gücüyle tüm endüstrilerin gelişimini tetikleyen önemli bir role sahip. Sektörümüz, insanların hayatına değer katma odaklı yenilikçi vizyonunun yanı sıra Ar-Ge süreçleri ve öz kaynaklarıyla dünyanın gelişimine katkı sağlıyor. Bir yandan da müşterilerimiz için geliştirdiğimiz teknolojilerle sektörel dönüşümümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda m-TOD olarak, Türkiye’nin mobil iletişim teknolojileri alanında öncü, yenilikçi ve lider bir konuma ulaşma hedefine katkı sağlamayı kendimize temel misyon olarak belirledik.

Ülkemizde yaklaşık 30 yıl önce salt “mobil iletişim” hizmetleri sunmak üzere hayata geçen GSM operatörü şirketlerimiz; her türlü koşulda müşterilere kesintisiz ve kaliteli iletişimin sağlanması için yola çıkmıştı. Bugün ise artık ülkemizde geliştirilen dijital servis ve ürünlerin küresel çapta da kullanılıp dünyada yaygınlaştığına tanıklık ediyoruz. Sektörümüzün çeyrek asırlık bir dönemde geçirdiği bu dönüşümü; değişen dünya ve teknolojiler karşısında kendini sürekli yenilemesi ve faaliyette olduğu alanları yenilikçi fikirlerle çeşitlendirmesiyle açıklamak mümkün.

Şu an dünyadaki insan nüfusundan daha fazla sayıda birbirine bağlı cihaz var. 2025 yılına kadar ise 41,6 milyar cihazın arasında kurulu iletişim ağıyla nasıl yaşadığımız, çalıştığımız, şehirlerimizde nasıl hareket ettiğimiz ve bu ağa bağlı makinelerin birbirleriyle nasıl haberleştiği büyük bir dijital ekosistem haline dönüşecek. Öyle görünüyor ki; sektörümüz yeni dünya ekonomisinin şekillenmesinde de ciddi rol oynayacak.

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, mobil telekomünikasyon başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin, genel ekonomik büyüme hedefi ve istihdam gibi öncelikli gündemler açısından vazgeçilmez bir unsur olarak kabul edilmesi gerekiyor. Ülkemizin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil altyapımız ve dijital servislerimiz ile vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde bizi bekleyen yeni dünyada, “Dijital Türkiye” vizyonunun gerçekleştirilmesine ve ülke genelinde güçlü bir dijital yapının inşasına hizmet vermeye devam edeceğiz.

Mobil telekomünikasyon sektörünün temel aktörleri olan derneğimiz üyesi şirketlerimizin hizmet yarışı, sahada rekabet olarak her zaman mevcuttur ve en çok ülke insanının menfaatine sürmektedir. m-TOD’daki birlikteliğimizle ülkeye, sektöre ve vatandaşlarımıza mobil iletişim alanında hep birlikte en iyisini sunmak üzere omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bilgi toplumu yolculuğuna katkı sunmak amaçlarını birlikte başarmak için çalışacağız.

Bu misyon doğrultusunda sektörümüzün ortak alanlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek tüm paydaşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, teknolojik ilerlemeyi ve kamu yararını en üst düzeye çıkarmak amacıyla Haziran 2016’da Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’ni (m-TOD) kurduk. Derneğimiz Türkiye’de ve uluslararası arenada, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşları ile geliştirdiği işbirlikleriyle, sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstleniyor.

Derneğimizin amaçlarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

  • Mobil iletişim teknolojilerinde tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenerek telekomünikasyon alanında politikalar üretilmesine öncü ve destek olmak,
  • Rekabet ilkeleri ve kamu faydasını gözetecek çalışmaları hayata geçirmek,
  • Sürdürülebilir yatırım ortamını sağlamak amacıyla önerilerde bulunmak,
  • Dijital çağa adapte Türkiye’ye uygun çözümlerin kazandırılması konusunda aktif bir rol üstlenmek,
  • Yerel ve ulusal iş birlikleriyle en geniş paydaş ağını oluşturmak,
  • Kamu ve kamuoyunda telekomünikasyon hizmetleriyle ilgili bilinirliği artırıp kullanıcıları bilinçlendirmek suretiyle bir bilgi kaynağına dönüşmek

m-TOD olarak, hızla dijitalleşen dünyada Türkiye’nin mobil iletişim teknolojilerinde öncü, yenilikçi ve lider ülke olma hedefine katkı sağlayan ana oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Murat Erkan
Yönetim Kurulu Başkanı