Başkan'dan Mesaj

Küresel Ekonomik Dönüşümün Yapıtaşı Olarak Telekomünikasyon Sektörü

Dünya ekonomisi teknolojik gelişmeler ve değişen tüketici tercihlerinin etkisiyle hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu faktörler yeni fırsatlar ve zorluklar yaratırken rekabetin doğasını da temelden değiştiriyor. Ülkeler politikalarında önemli değişikliklere giderken işletmeler stratejilerini yeniden düşünmeye ve pazarlama, ürün geliştirme ve müşteri hizmetlerine yönelik yeni yaklaşımlar benimsemeye yöneliyor.

Bu değişimin odağında her ölçekteki aktörler iklim krizi ve kaynakların tükenmesi gibi birbiriyle bağlantılı zorlukların üstesinden gelerek ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve gelecek nesiller için daha sağlıklı bir gezegen sağlamak için ikiz dönüşümün gücünden yararlanıyor. Yeşil dijital dönüşümü ifade eden ikiz dönüşüm, ülkelerin modern çağın zorluklarıyla başa çıkabilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmesi için hayati önem taşıyor. Telekomünikasyon altyapısı ve hizmetleri ise her iki dönüşümün de temel taşlarını oluşturuyor.

Telekomünikasyon kesintisiz iletişim, veri alışverişi ve dijital dünyaya erişim sağlayan altyapı ve hizmetleri sağlarken, şehirlerimizi, endüstrilerimizi ve doğal kaynaklarımızı yönetme şeklimizde daha verimli çözümler sunarak enerji tüketiminin azalmasını ve çevresel sonuçların iyileşmesini destekliyor. Böylece ekonomik büyüme, sosyal ve teknolojik ilerleme için kritik bir katalizörken stratejik bir önem taşıyor.

Sektörün önemi 5G, Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka (AI) ve Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) uyduları gibi teknolojilerin ortaya çıkışı ve yaygınlaşmasıyla her geçen gün artmaya devam ediyor. Open RAN, şebeke işlevlerinin sanallaştırılması, yazılım tabanlı şebekeler ve Edge Computing gibi gelişmeler telekom altyapılarını gün geçtikçe daha esnek, otonom ve verimli hale getiriyor.

Mobil teknolojiler ve hizmetlerin dünyada, 5,2 trilyon dolarlık ekonomik katma değer üretirken 28 milyonluk bir istihdamın oluşmasına katkı sağladığı ortaya koyulmaktadır. Bu etkinin 2025 yılında daha da artarak 5,6 trilyon doları ve 2030 yılına gelindiğinde 6 trilyon doları aşması bekleniyor. Ülkemizde de mobil operatörlerin yıllık net satış gelirleri 2022’de 73 milyar TL’yi geçti. Pazarın büyümesi ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkısının artması için çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye’nin Dijital Liderliğe Giden Yolu

Türkiye stratejik konumu, girişimci ekosistemi ve nitelikli iş gücüyle dijital alanda lider olma yolunda önemli bir potansiyele sahip. Ülkemiz toplumun, şirketlerin ve e-Devlet uygulamalarıyla kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi ve telekom altyapısını genişletilmesi konusunda önemli ilerlemeler kaydetti. Yine de dijitalleşmenin dönüştürücü gücünden tam anlamıyla yararlanmak için daha fazlasına ihtiyacımız var.

Kapsamlı ve ilerlemeci bir dijital vizyonu Türkiye’nin dönüşüm yolculuğuna rehberlik etmek açısından büyük önem taşıyor. Katma değer yaratmayı destekleyen bir düzenleyici yaklaşımın temelini oluşturduğu bu vizyon çerçevesinde kaynakların etkin kullanımı ve dijital altyapıların teşvik edilmesiyle ülkemiz rekabetçi gücünü arttırarak ekonomik açıdan küresel bir lider olarak konumlanabilir.
Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) olarak Dijital Türkiye vizyonuyla ülkemizin dijitalleşme yolunda kat ettiği gelişmeleri daha da ileriye taşıyarak potansiyelini gerçekleştirmek için sektörün bilgi birimini de arkamıza alarak:

  • Toplumun ve şirketlerin dijitalleşmesini hızlandırmak için gereken politikaların oluşturulmasına destek olmaya,
  • Sektörün ortaya çıkardığı katma değerin önemine dair farkındalığın arttırılmasını ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesini desteklemeye,
  • Kaynakların etkin kullanımı için 3G gibi eskiyen teknolojilere yatırım yapmak yerine yeni teknolojilere yatırımı teşvik etmeye,
  • Dijital altyapıların yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri kaldırmak için çalışmalar yaparak kamu kurumlarıyla iş birliği yapmak,
  • Ülkemizin yeni teknolojileri hem deneyimleyen hem de üreten ülkelerden biri olması için politika geliştirme faaliyetlerinde bulunmaya
  • Yerli üretimi destekleyerek, sektör üstündeki yükümlülükler başta olmak üzere düzenleyici yaklaşımın katma değer yaratmayı destekleyecek biçimde şekillenmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Engin AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı