Telefonun Hikayesi

Bugün modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı cep telefonlarının ilk temelini oluşturan o günkü ismi ile sesli telegraf; aslında çok masum bir amaç için icat edilmişti.

Telefonu icat eden mucit Alexander Graham Bell’in (Graham Bell) annesi doğuştan sağırdı. Babası ve dedesi, bu durumdan dolayı hayatlarını işitme engellilerin hayatları için çalışarak geçirdi. Babası; işitme engellilere, duymamalarına rağmen konuşmayı öğretmek üzere çalışıyordu. Babasının ölümünden sonra onun çalışmalarını tanıtmak ve yaymak için çalışan Graham Bell; bir süre işitme engellilere dil öğretmeni yetiştiren bir okulda çalıştı. Daha sonra kendi okulunu kurdu. Bu zamanlarda; aslında sağırların sessizliğini ortadan kaldırmak için “sesli telegraf” icadı üzerinde çalışıyordu.

Bugün modern hayatın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı cep telefonlarımızın; temelini oluşturan ilk telefonun mucidi Graham Bell; 7 Mart 1876 tarihinde bilinen ilk telefonun patentini aldı.

İşitme engellilerin duymalarını sağlayamadı belki ancak her geçen gün üzerine yeni özellikler eklenen telefonun bilinen ilk versiyonunu ile birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağladı.

”Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum.”

Tarih’teki ilk gerçek konuşma, telefon patentinin alınmasından 3 gün sonra; 10 Mart 1876’da Graham Bell ile yardımcısı Thomas Watson arasında Boston’da yapıldı.

Tarihteki ilk telefon konuşması; “Bay Watson, buraya gelin. Sizi görmek istiyorum.” mesajı ile kayda geçti. Telefon; yakın tarihte bu kadar kısa sürede evrilen ve köklü gelişme sağlayan icatların başında gelir. Tarih’in tozlu sayfalarında telefonun icadı, patenti ve tasarımına dair yer alan iddiaların bazıları ise şu şekildedir.

1871 yılında Amerikan Patent Ofisi’ne ilk defa ”ses aktarımı yapan alet” başvurusu yapan mucit Antonio Meucci’dir. Ancak başvuru dosyasındaki tanımda; ”vokal seslerin elektromanyetik yöntemle aktarımı”na değinilmediği için bu başvuru gölgede kalmıştır.

Telefonun fiziki olarak ilk tasarımının Elisha Gray’e ait olduğu iddia edilmektedir. Elisha Gray; akustik bir telgraf üzerinde çalışmaktaydı. Suyla sesin iletimiyle ilgili bir yöntem geliştirmişti. Bu çalışması ile 14 Şubat 1876’da Amerikan Patent Ofisi’ne “su yoluyla ses ileten telefon dizaynı” adıyla başvuruda bulunmuştu. Aynı sabah, Bell’in avukatları da aynı tasarımla, aynı ofise başvuruda bulundular. Kimin önce gittiği ile ilgili halen süren tartışmalar mevcuttur.

Konunun asıl şaibeli iddiası ise şudur. 7 Mart 1876’da, Amerikan Patent Ofisi ilk telefonun icadıyla ilgili patenti Graham Bell’e verdiği günün akşamında Bell, odasında Elisha Gray’in tasarımının aynısını defterine çizdiği iddia edilmiştir. Bu iddia da icatta “tasarım hırsızlığı” şüphesi doğurmaktadır. Çünkü Bell, prototip olmadan alınan patentten 3 gün sonra telefonu çalıştırmayı başarmıştır.